tsa1

Uw dynamische oppervlakte-veredelaar

CTB Holland BV is in 1982 begonnen met de opbouw van een grote range aan oppervlakte-technieken.

Die varieert nu in 2008 van verschilllende oppervlakte-(voor)behandelingmethoden (staalstralen, gasparelstralen, keramisch stralen, shotpeenen) tot het aanbrengen van verschillende typen coatings (metallisch, natlak, poedercoat). Daarnaast beheerst CTB Holland BV enkele heel bijzondere technieken als Microcleanen®, Micropeenen® en TSA.

Wij zijn zowel preventief betrokken bij nieuwbouwprojecten in en ten behoeve van de proces-industrie als bij onderhoud van procesinstallaties. Onze oppervlakte-behandelingen voorkomen aanhechting van producten en vervuiling van installaties, waardoor de throughput en de kwaliteit van producten kan toenemen, maar ook corrosieverschijnselen (bijvoorbeeld “corrosie onder afzettingen” , “putvormige corrosie”) kunnen worden vermeden. Door een juiste oppervlakte-behandeling wordt ook inspectie vereenvoudigd en de standtijd van installaties verlengd, hetgeen grote kostenbesparingen mogelijk maakt. Twee van onze technieken, shotpeenen en in het bijzonder “de Micropeen®-behandeling” reduceren ook de gevoeligheid voor spanningscorrosie aanzienlijk, waardoor de veiligheid van installaties gewaarborgd wordt.


Al met al resulteren de oppervlakte-behandelingen van CTB Holland BV in een toename van de levensduur van de gebruikte metalen en uiteindelijk in een bijdrage tot duurzaam ondernemen van onze klanten tegen geringe kosten, met een korte terugverdientijd van 1-2 jaar.

De bijdrage van CTB Holland BV in de keten


Installatieontwerp, materiaalkeuzes en verbindingstechnieken hebben veel met elkaar te maken, en alles met veiligheid en productiezekerheid. Dat een schijnbaar eenvoudig proces als shotpeenen van doorslaggevende waarde kan zijn voor het veilig en voorspelbaar functioneren van een gelast leidingen- en vatensysteem, ligt voor de hand als men beseft dat het lasproces trekspanningen in het materiaal achterlaat. Het inbrengen van drukspanningen kan dit ondervangen.
De professionaliteit van CTB Holland BV bepaalt dan zijn overlegpositie en dus zijn waarde in de materiaalketen.


Veelal is CTB Holland BV de laatste stap in de keten. De oppervlakte-behandelingen worden vaak uitgevoerd tijdens de onderhoudsstop, vlak voor de installaties weer worden opgestart: een bijzondere positie! Ook nieuwbouw wordt vaak geplaatst tijdens dergelijke stops, waarover zeer intensief wordt overlegd met de opdrachtgever om tot een efficiënte inplanning van de oppervakte-behandeling te komen al dan niet op locatie. Soms vindt al in een eerder stadium overleg plaats over het opstellen van het bestek, waarbij de procescondities en de eigenschappen van het product in bijvoorbeeld een reactorvat worden meegenomen om tot een juiste keuze van het type  oppervlakte-behandeling te komen, die een verantwoorde verlenging van de periode tussen de onderhoudsstops mogelijk maakt.


Tijdens de visuele inspectie van het oppervlak, vaak pas mogelijk na een goede schoonmaak procedure ( bv Microcleanen®) wordt soms onverwacht lokale schade (scheurtjes, putjes etc) aangetroffen, die dan door de bedrijfsonderhoudsdienst nog op tijd kan worden hersteld alvorens het oppervlak wordt veredeld. In enkele gevallen kan de aangetroffen schade aanzienlijk zijn, vooral in laszones. Om de schade goed zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van penetrant onderzoek.

CTB Holland BV ondersteunt de opdrachtgevers in het onderhoud en in sommige gevallen nieuwbouw bij procesinstallaties. De markt voor industrieel onderhoud wordt doorgaans op ruim tien miljard euro geschat, waarbij oppervlakte-technieken mede bepalend zijn voor de levenscycluskosten van de gehele installatie.

CTB Holland BV behoort tot de voorlopers onder de mobiele oppervlakte-behandelaars ook waar het ISO-certifcering van de kwaliteitszorg betreft. Naast tal van kleinere bedrijven behoren Shell, ExxonMobil, Thyssen Krupp, Corus IJmuiden, en Dupont tot de opdrachtgevers.

Een greep uit de klanten die wij bedienen

Note: Carousel will only load on frontend.