Bij glasparelstralen wordt het oppervlak gestraald met glasparels, om het oppervlak te reinigen. De hardheid en breukpercentage van de glasparels is zodanig dat sprake is van een mildere vorm van abrasief stralen.

Door het toenemen van het breukpercentage, breken van een deel van de glaspareltjes, tijdens het glasparelen neemt het verspanend karakter tijdens de behandeling toe. Als dit ongewenst is kunnen de procescondities worden opgevoerd.

Daarvoor verwijzen we naar  Microcleanen® en  Micropeenen®.

glasparelstralen2 glasparelstralen1